Све новости

Представљамо Вам нову кампању за Зајечарско пиво!

Живот је пун тренутака због којих је важно живети. У таквим ситуацијама, погледамо око себе и сумирамо све што смо урадили и прошли до тада. И будемо задовољни. Зајечарско је поносно што је део тих тренутака. Што је ту, кад су сви ту.

Да кампању поново правимо, све бисмо исто урадили.

Са задовољством,
Зајечарско